Article 1213

Title of the article

TERRICOLOUS TESTATE AMOEBAE IN FOREST-STEPPE ECOSYSTEMS
(ON THE DATA OF NATURAL RESERVE «VOLGA REGION FOREST-STEPPE»)

Authors

Mazei Yuri Alexandrovich, Doctor of biological sciences, professor, sub-department of zoology and ecology, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), yurimazei@mail.ru
Embulaeva Elena Aleksandrovna, Candidate of biological sciences, researcher, sub-department of zoology and ecology, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), embulaewa@mail.ru
Trulova Alisa Sergeevna, Postgraduate student, Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), alisa.trulowa@yandex.ru

Index UDK

593.11

Abstract

Background. Biocenoses on the border of forests and steppes are formed differently. We have analyzed the patterns of changes in the composition and community structure of terricolous testate amoebae in two territories, including all the stages of transition from steppes to forests in two basic versions.
Materials and methods. We have studied the transition ecotone line from xerophytic steppe phytocenoses through xeromesophytic meadows and margin (shrub) phytocenoses to mesophytic stunted and tall forests in Ostrovtsovskaya forest-steppe. In Kuncherovskaya steppe we have investigated the transition ecotone line of xerophytic psammophilous steppes through xeromesophytic meadow steppes and steppe coppice oak forests, mesophytic oak and aspen forests to hygrophyte osier bed.
Results. In Ostrovtsovskaya forest-steppe the rhizopod community is divided into three variants which are formed in the most contrasting phytocenoses – feather grass steppes (Cyclopyxis kahli, Centropyxis sylvatica, Euglypha strigosa as dominants), aspen forests (Centropyxis aerophila, Trinema lineare, Phryganella hemisphaerica), and in the ecotone margin (shrub) phytocenoses (Centropyxis aerophila sphagnicola, Plagiopyxis penardi). In Kuncherovskoy forest-steppe testate amoebae community is also divided into three variants corresponding to psammophilous steppe (Phryganella acropodia, Euglypha tuberculata, Trinema lineare as dominants), meadow steppe (Centropyxis sylvatica globulosa, Centropyxis aerophila sphagnicola, Trinema complanatum) and forest phytocenoses (Cyclopyxis kahli, Centro-pyxis sylvatica, Centropyxis aerophila sphagnicola).
Conclusions. The differentiation pattern of terricolous testate amoeba communities along the forest-steppe gradi-ent is specific in accordance with the nature of the vegetation. In Kuncherovskaya forest-steppe in the absence of a clearly defined ecotone phytocenosis (represented by steppe oak forests) the ecotone group of testate amoebae is also missing. In the Ostrovtsovskaya forest-steppe with well-formed ecotone shrub phytocenoses a specific community of shell rhizopods has been formed.

Key words

testate amoebae, community structure, forest-steppe.

Download PDF
References

1. Chistyakova A. A. Byull. Samarskaya luka [Bulletin. Samara bend]. 1993, iss. 4, pp. 94–110.
2. Novikova L. A., Sokolova M. S. Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo [Proceedings of Penza State Pedagogical University named after V. G. Belinsky]. 2008, no. 14, pp. 13–25.
3. Sprygin I. I. Bor'ba lesa so step'yu v Penzenskoy gubernii [Struggle between forest and steppe in Penza province]. Penza: Izd-vo Gubzemupr, 1922, 20 p.
4. Dobrovol'skiy G.V., Urusevskaya I.S. Geografiya pochv [Geography of soil].Moscow: Izd-vo MGU,2006, 460p.
5. Gel'tser Yu. G., Korganova G. A., Alekseev D. A. Pochvennye rakovinnye ameby i metody ikh izucheniya [Soil shell amoeba and study methods thereof]. Moscow: Izd-vo MGU, 1985, 79 p.
6. Alekseev D. V. Rakovinnye ameby pochv bolotnykh lesov severnoy podzony evropey-skoy taygi: avtoref. dis. kand. biol. nauk [Shell amoeba of bog forest soils of nor¬thern sub-zone of eauropean taiga: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of biological sciences].Moscow:MPGU,1984,16p.
7. Bobrov A. A. Ekologo-geograficheskie zakonomernosti rasprostraneniya i struktury soobshchestv rakovinnykh ameb (Protozoa: Testacea): dis. d-ra biol. nauk [Ecological-geographical regularities of distribution and structure of shell amoeba associations (Pro-tozoa: Testacea): dissertation to apply for the degree of the doctor of biological sci-ences]. Moscow: Izd-vo MGU, 1999, 341 p.
8. Korganova G. A. Rakovinnye ameby v pochvakh khvoyno-shirokolistvennykh lesov kak pokazateli osobennostey sredy: dis. kand. biol. nauk [Shell amoeba in soils of mixed coniferous-broad-leaved forests as an environment specificity indicator: dissertation to apply for the degree of the candidate of biological sciences]. Moscow: IEMEZh RAN, 1979, 227 p.
9. Korganova G. A. Pochvennye rakovinnye ameby (Protozoa, Testacea): fauna, eko-logiya, printsipy organizatsii soobshchestv: dis. d-ra biol. nauk [Soil shell amoeba (Pro-tozoa, Testacea): fauna, ecology, association organization principles: dissertation to ap-ply for the degree of the doctor of biological sciences]. Moscow: IPEE RAN, 1997, 343 p.
10. Rakhleeva A. A. Osobennosti prostranstvennogo raspredeleniya rakovinnykh ameb (Testacea, Protozoa) v ravninnom landshafte (na primere Yuzhnoy Meshchery): dis. kand. biol. nauk [Specifics of area distribution of shell amoeba (Testacea, Protozoa) in flat landscape (by the example fo Yuzhnaya Meshchera): dissertation to apply for the degree of the candidate of biological sciences]. Moscow: IPEE RAN, 2000, 176 p.
11. Blinokhvatova Yu. V., Embulaeva E. A., Mazei Yu. A. XXI vek: itogi proshlogo i prob-lemy nastoyashchego plyus [XXI century: results of the past and problems of the present plus]. 2011, no. 1, pp. 53–60.
12. Blinokhvatova Yu. V., Embulaeva E. A., Mazei Yu. A. Izvestiya PGPU im. V. G. Belin-skogo [Proceedings of Penza State Pedagogical University named after V. G. Belinsky]. 2011, no. 25, pp. 312–316.
13. Mazei Yu. A., Bubnova O. A. Vestnik zoologii [Zoology bulletin]. 2008, no. 1, pp. 41–48.
14. Mazei Yu. A., Bubnova O. A. Zoologicheskiy zhurnal [Zoological journal]. 2009, vol. 88, no. 4, pp. 387–397.
15. Mazei Yu. A., Embulaeva E. A. Uspekhi sovremennoy biologii [Progress of modern biology]. 2008, vol. 128, no. 5, pp. 532–540.
16. Mazei Yu. A., Embulaeva E. A. Aridnye ekosistemy [Arid ecosystem]. 2009, vol. 15, no. 37, pp. 13–23.
17. Trulova A. S., Mazei Yu. A. Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo [Proceedings of Penza State Pedagogical University named after V. G. Belinsky]. 2012, no. 29, pp. 397–404.
18. Chernyshov V. A., Mazei Yu. A. Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo [Proceedings of Penza State Pedagogical University named after V. G. Belinsky]. 2010, no. 20, pp. 66–73.
19. Mazei Yu. A., Blinokhvatova Yu. V., Embulaeva E. A. Aridnye ekosistemy [Arid eco-systems]. 2011, vol. 17, no. 46, pp. 37–46.
20. Rakhleeva A. A., Korganova G. A. Zoologicheskiy zhurnal. [Zoological journal]. 2005, vol. 84, pp. 1427–1436.
21. Korganova G. A., Rakhleeva A. A. Zoologicheskiy zhurnal [Zoological journal]. 1997, vol. 76, pp. 261–268.
22. Chardez D. Bull. Inst. Agron. Stat. Rech. Gembloux. 1965, vol. 33, pp. 307–341.
23. Korganova G. A. Zoologicheskiy zhurnal [Zoological journal]. 1988, vol. 67, no. 11, pp. 1605–1615.
24. Korganova G. A. Pochvennye bespozvonochnye Moskovskoy obl. [Soil invertebrates of Moscow region]. Moscow: Nauka, 1982, pp. 25–41.
25. Dyukova G. R., Novikova L. A. Osobennosti struktury pochvenno-rastitel'nogo pokrova Kuncherovskoy stepi i problema ee proiskhozhdeniya: materialy Vseros. konf., posv. 120-letiyu so dnya rozhd. I. I. Sprygina [Structural specifics of soil-plant cover of Ku-cherovskaya steppe the origin problem thereof: proceedings of the All-Russian confer-ence commemorating 120th jubilee of I. I. Sprygin]. Penza: PGPU im. V. G. Belinskogo, 1998, pp. 88–93.
26. Rakhleeva A. A. Izvestiya AN. Ser. Biologiya [Proceedings of the Academy of Sciences. Series: Biology]. 1998, no. 6, pp. 749–754.
27. Bobrov A. A., Mazei Yu. A. Acta Protozoologica. 2004, vol. 43, pp. 133–146.
28. Mazei Yu. A., Bubnova O. A. Izvestiya AN. Ser. Biologiya [Proceedings of the Acad-emy of Sciences. Series: Biology]. 2007, no. 6, pp. 738–747.
29. Mazei Yu. A. Protistology. 2008, vol. 5, no. 4, pp. 268–280.
30. Gel'tser Yu. G., Korganova G. A., Alekseev D. A. Genezis i ekologiya pochv Tsen-tral'no-lesnogo gosudarstvennogo zapovednika [Genesis and ecology of soils of Tsen-tralno-lesnoy state nature reserve]. Moscow: Nauka, 1979, pp. 197–229.
31. Rakhleeva A. A. Izvestiya AN. Ser. Biologiya [Proceedings of the Academy of Sciences. Series: Biology]. 2002, no. 6, pp. 752–762.

 

Дата создания: 06.06.2014 09:06
Дата обновления: 06.06.2014 10:56